ייצוג בוועדות רפואיות – עורך דין לייצוג בוועדות רפואיות בביטוח הלאומי

הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, פועלות כדי לקבוע אחוזי נכות למי שמבקש לקבל קצבת נכות. כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיע עם עורך דין שייצג אותו בוועדה. עורך הדין רשאי לטעון בשמו של הפונה, להשיב על שאלות בשמו, להגיש מסמכים בשמו, ולבצע כל פעולה אחרת בוועדה בשמו של הפונה שאותו הוא מייצג.

הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי מורכבות משני רבדים: הרובד הראשון – וועדה רפואית מדרג ראשון; הרובד השני – וועדה רפואית לעררים.

הוועדה הרפואית בדרג א׳ – הוועדה הרפואית מורכבת מרופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי לתחום הפגיעה של המבוטח, וכן ממזכיר הוועדה, שתפקידו לנהל ולרשום את פרוטוקול הוועדה. ובמקרה שמגיש התביעה סובל ממספר מחלות או ליקויים רפואיים, הוא עשוי להיבדק על-ידי מספר רופאים מומחים באותה הוועדה, ובמידת הצורך לקבל זימון למספר ועדות רפואיות בתחומים שונים בהמשך.

הוועדה הרפואית לעררים – מגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה שהופיע בפני ועדה רפואית לנכות מעבודה יכול להגיש ערר על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי. בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי). לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר, לקרוא אותם, וכן לחתום עליהם לצורך אישורם וכן לצורך הסכמת המבוטח להיבדק. על פי רוב מתבצעת בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק, ועל טיעוניו של עורך הדין (מכאן גם החשיבות להגיע לייצוג לוועדות הרפואיות).

החל מיום 05.12.2015 נקבעו כללים לגבי גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור ייצוג בתביעות מסויימות. החוק מגן עליכם, לכן אל תחששו לפנות לעו״ד לקבל ייצוגכם בהליכים מול המוסד לביטוח לאומי, וכן לצורך ייצוגכם בוועדות הרפואיות.

תוכן זה איננו בא במקום ייעוץ משפטי פרטני, המתעדכן מעת לעת בשינויים המתבקשים, והוא נועד לצורך מתן הכוונה כללית בלבד.