ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח רגיל כוחו יפה כל עוד הממנה כשיר בגופו ובנפשו, אך הבעיה מתעוררת למשפחה בדיוק ברגע שהממנה הופך להיות לא כשיר – משום שדווקא אז ייפוי הכח הרגיל אינו תקף. הפתרון המשפטי החדש למצבים כאלה, הוא ייפוי כח מתמשך.

ייפוי כח מתמשך בא, הלכה למעשה, להחליף את צו האפוטרופסות, ולמנוע בכך את הצורך לפנות לבית המשפט בשלב הכי קשה בחיים, וכן למנוע את חובת הדיווח לאפוטרופוס ואת כל הפרוצדורה המייגעת הנלוות אליה. אמור מעתה: ייפוי כוח מתמשך הינו ייפוי כוח המתמשך לתקופת אי הכשירות!

האדם הממנה במסגרת ייפוי הכח המתמשך קובע, עוד בזמן היותו בראש צלול, את מי שהוא סומך עליו ורוצה שיהיה מיופה כוחו בזמן שמצבו הבריאותי לא יאפשר לו (לא יהיה כשיר) להחליט בעצמו בשלל תחומי חייו ונכסיו: להחליט עבורו בצומת של קבלת טיפולים רפואיים, הטיפול בנכסים, בחשבונות הבנק ועוד.

במסגרת ייפוי הכוח יכול האדם הממנה לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

כמובן, שמיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי הממנה, ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

תוכן זה איננו בא במקום ייעוץ משפטי פרטני, המתעדכן מעת לעת בשינויים המתבקשים, והוא נועד לצורך מתן הכוונה כללית בלבד.