ביטוח אובדן כושר עבודה – עורך דין לאובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באה להגן על המבוטח מפני מקרי ביטוח בהם אדם מאבד את כושר השתכרותו, בכפוף להוראות וסעיפי פוליסת הביטוח שברשותו.

פוליסות ביטוחי אובדן כושר עבודה מכילים עמודים רבים ואינספור סעיפים, אשר גם מנוסחים בשפה תכליתית ועם הדגשים רבים (כמובן שאין צורך להזכיר את עניין ״האותיות הקטנות״).

קיימים סוגי פוליסה רבים ביחס לרכיב אובדן כושר עבודה, וככלל הם מתפרשים על שני אדנים: האחד – פוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי; השני – פוליסת אובדן כושר עבודה כללי. לסוג הפוליסה שברשותך יש אפקט מכריע להגדרת אירוע הביטוח כמקרה ביטוחי.

הדקויות הרבות, לרבות קבלת תגמולי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי, וכן עוד שלל פקטורים אפשריים, עשויים להשפיע על אישור התביעה וכן קביעת היקף גובה התשלומים החודשיים.

גיבוי רפואי של מומחים מקצועיים חשוב ביותר ברגעים אלו, ומשרדנו בקשר עם מומחים רפואיים בעלי התמחויות לעריכת חוות-דעת רפואיות משפטיות, כדי למקסם את גובה הפיצוי ומשך תקופת זמן התשלומים, כאמור, באופן מקסימלי.

הגשת תביעה בהזדמנות הראשונה הינה קריטית, כדי לא לפגוע בזכויותיכם מול חברות הביטוח, הגם שמדובר בעילת תביעה מתחדשת (בפרט אם יש לכם בפוליסה הרחבת פרנצ׳זה). אל תהססו לפנות לייעוץ.

תוכן זה איננו בא במקום ייעוץ משפטי פרטני, המתעדכן מעת לעת בשינויים המתבקשים, והוא נועד לצורך מתן הכוונה כללית בלבד.